Trọng Tín Computer
Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Qui định bảo hành  |   Đối tác  |   Chính Sách Bảo Mật  |   Tuyển dụng  |   Affiliates  |   Phiếu quà tặng  |   Khuyến mãi  |   Bản đồ site
  Trang chủ  
  Catalog  
  Tài khoản  
  Giỏ hàng  
 Tìm kiếm:      Tìm kiếm nâng cao   

SONY VAIO

Xếp theo:    Sản phẩm     Giá     Mặc định    
NB Sony SVE11135CVP (Hồng)

MÃ: NB Sony SVE11135CVP (Hồng)

NB Sony SVF1421ESGB (Đen)

MÃ: NB Sony SVF1421ESGB (Đen)

NB Sony SVF1421PSGB E1 (Đen)

MÃ: NB Sony SVF1421PSGB E1 (Đen)

Giá: 9,700,000 VNĐ

Giá: 9,990,000 VNĐ

Giá: 9,990,000 VNĐ
NB Sony SVF1421PSGW E1 (trắng)

MÃ: NB Sony SVF1421PSGW E1 (trắng)

NB Sony SVF1421DSGW (Trắng)

MÃ: NB Sony SVF1421DSGW (Trắng)

NB Sony SVF1421DSGB (Đen)

MÃ: NB Sony SVF1421DSGB (Đen)

Giá: 9,990,000 VNĐ

Giá: 11,990,000 VNĐ

Giá: 11,990,000 VNĐ
NB Sony SVF1421QSGB (Đen)

MÃ: NB Sony SVF1421QSGB (Đen)

NB Sony SVF1421QSGW (Trắng)

MÃ: NB Sony SVF1421QSGW (Trắng)

NB Sony SVF1521DSGB (Đen)

MÃ: NB Sony SVF1521DSGB (Đen)

Giá: 12,490,000 VNĐ

Giá: 12,490,000 VNĐ

Giá: 12,990,000 VNĐ
NB Sony SVF15322SGB (Đen)

MÃ: NB Sony SVF15322SGB (Đen)

NB Sony SVF15322SGW (Trắng)

MÃ: NB Sony SVF15322SGW (Trắng)

NB Sony SVF14217SG (Hồng)

MÃ: NB Sony SVF14217SG (Hồng)

Giá: 12,990,000 VNĐ

Giá: 12,990,000 VNĐ

Giá: 14,990,000 VNĐ
NB Sony SVF14217SG (Trắng)

MÃ: NB Sony SVF14217SG (Trắng)

NB Sony SVF14327SGB (Đen)

MÃ: NB Sony SVF14327SGB (Đen)

NB Sony SVF14327SGP (Hồng)

MÃ: NB Sony SVF14327SGP (Hồng)

Giá: 14,990,000 VNĐ

Giá: 15,990,000 VNĐ

Giá: 15,990,000 VNĐ
NB Sony SVF14327SGW (Trắng)

MÃ: NB Sony SVF14327SGW (Trắng)

NB Sony SVF14328SGB (Đen)

MÃ: NB Sony SVF14328SGB (Đen)

NB Sony SVF15328SGB (Đen)

MÃ: NB Sony SVF15328SGB (Đen)

Giá: 15,990,000 VNĐ

Giá: 16,990,000 VNĐ

Giá: 16,990,000 VNĐ
NB Sony SVF14328SGW (Trắng)

MÃ: NB Sony SVF14328SGW (Trắng)

NB Sony SVF15328SGW (Trắng)

MÃ: NB Sony SVF15328SGW (Trắng)

NB Sony SVF14N12SGB (Đen)

MÃ: NB Sony SVF14N12SGB (Đen)

Giá: 16,990,000 VNĐ

Giá: 16,990,000 VNĐ

Giá: 19,990,000 VNĐ
NB Sony SVF14N12SGS (Bạc)

MÃ: NB Sony SVF14N12SGS (Bạc)

NB Sony SVF1532CSGB (Đen)

MÃ: NB Sony SVF1532CSGB (Đen)

NB Sony SVP11216SG (Đen)

MÃ: NB Sony SVP11216SG (Đen)

Giá: 19,990,000 VNĐ

Giá: 19,990,000 VNĐ

Giá: 23,990,000 VNĐ
NB Sony SVF14N16SGS (Bạc)

MÃ: NB Sony SVF14N16SGS (Bạc)

NB Sony SVP13223SGS (Bạc)

MÃ: NB Sony SVP13223SGS (Bạc)

NB Sony SVP13223SGB (Đen)

MÃ: NB Sony SVP13223SGB (Đen)

Giá: 24,990,000 VNĐ

Giá: 24,990,000 VNĐ

Giá: 24,990,000 VNĐ
NB Sony SVT11215SGB (Đen)

MÃ: NB Sony SVT11215SGB (Đen)

NB Sony SVT11215SGW (Trắng)

MÃ: NB Sony SVT11215SGW (Trắng)

NB Sony SVF13N12SGS (Bạc)

MÃ: NB Sony SVF13N12SGS (Bạc)

Giá: 25,990,000 VNĐ

Giá: 25,990,000 VNĐ

Giá: 29,990,000 VNĐ 
NB Sony SVP13218PGS (Bạc)

MÃ: NB Sony SVP13218PGS (Bạc)

NB Sony SVF13N17PGB (Đen)

MÃ: NB Sony SVF13N17PGB (Đen)

 

Giá: 35,990,000 VNĐ

Giá: 39,990,000 VNĐ

 

Loading...