Trọng Tín Computer
Trang chủ  |   Giới thiệu  |   Qui định bảo hành  |   Đối tác  |   Chính Sách Bảo Mật  |   Tuyển dụng  |   Affiliates  |   Phiếu quà tặng  |   Khuyến mãi  |   Bản đồ site
  Trang chủ  
  Catalog  
  Tài khoản  
  Giỏ hàng  
 Tìm kiếm:      Tìm kiếm nâng cao   

SẢN PHẨM KHÁC

 

 

Biên soạn, tổ chức biên soạn và cung cấp các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ:
- Tạp chí Thông tin & Tư liệu
- Sách khoa học và công nghệ
- Sách khoa học công nghệ thế giới
- Bản tin Khoa học công nghê Môi trường
- Ấn phẩm kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
- Ấn phẩm Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành
- Tạp chí tóm tắt tài liệu khoa học công nghệ Việt Nam
- Tạp chí Vietnamese Scientific and Technological Abstracts
- Ấn phẩm Thông báo sách mới
- Tổng luận Khoa học - Công nghệ - Kinh tế
- Vietnam Infoterra Newsletter
- Khoa học và công nghệ Việt Nam 1996-2000; 2001; 2002; 2003; 2004
- Khoa học và công nghệ thế giới
- Từ điển từ khoa khoa học và công nghệ

Dịch vụ tra cứu tin

Cung cấp công cụ truy nhập và tra cứu tin trong các cơ sở dữ liệu thư mục và toàn văn của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia:
- Tra cứu thông tin thư mục
    Tra cứu thông tin trong Thư viện Khoa học và Ký Thuật Trung ương
    Tra cứu các kết quả nghiên cứu
    Tra cứu các đề tài đang tiến hành
    Tra cứu các Văn bản pháp quy về khoa học và công nghệ
    Tra cứu các tiêu chuẩn Việt Nam
    Tra cứu nhãn hiệu hàng hoá
- Tra cứu thông tin trong CSDL toàn văn
    Công nghệ chào bán
    Giải pháp phần mềm
    Dịch vụ khoa học và công nghệ
    Bản tin điện tử
    Tài liệu khoa học và công nghệ Việt Nam

Cung cấp Cơ sở dữ liệu trên CD-ROM

Bao gói và cung cấp các cơ sở dữ liệu thư mục và toàn văn trên CD-ROM:
   - CSDL thư mục về KH&CN
   - CSDL toàn văn về KH&CN
   - CSDL công nghệ nông thôn
   - CSDL phim khoa học và công nghệ
   - CSDL về công nghệ chào bán, giải pháp phần mềm, dịch vụ khoa học và công nghệ
   - CSDL toàn văn nước ngoài
   - CSDL báo cáo kết quả nghiên cứu

Dịch vụ đào tạo và Hoạt động nghiệp vụ

- Tổ chức thường xuyên các khoá đào tạo cán bộ thuộc lĩnh vực thông tin tư liệu
- Cung cấp các tin tức hoạt động nghiệp vụ thông tin thư viện
- Cung cấp các tài liệu nghiệp vụ về Thông tin tư liệu

 

Dịch vụ tin học: Cung cấp các dịch vụ tin học thuộc lĩnh vực thông tin tư liệu với các dịch vụ sau:
   - Thiết kế và xây dựng Web site
   - Thiết kế, xây dựng các cơ sở dữ liệu
   - Tư vấn, thiết kế, xây dựng mạng máy tính, các hệ thống thông tin thư viện
   - Bao gói các sản phẩm thông tin
   - Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chưa máy tính tận nơi
   - Chuyển giao các phần mềm và dữ liệu

 

Không có sản phẩm trong mục này.

Loading...